BLOG
Dopady digitalizace na pracovní místa v účetnictví: Výsledky studie
shutterstock_1689331498 1.png

Dle studie akcelerovala pandemie Covid-19 rychlost digitální transformace účetnictví a podíl účetních úloh prováděných robotickou automatizací naroste na 80 % v následujících 3 letech. Většina práce účetních, tak jak ji známe dnes, bude automatizována poskytovateli digitálních služeb a značné množství úkolů bude také sloučeno a přesunuto na jiné pozice.

“Nárůst digitalizace vedl k tomu, že počítače rychle převzaly úkoly tradičně prováděné lidmi. Vytvořil se prostor pro to, aby se tito lidé mohli soustředit na práci vyššího levelu, nebo na nové výzvy, které vyžadují další dovednosti. Odborníci v oblasti účetnictví a financí budou stále častěji vyžadovat znalosti nad rámec těchto oborů.“

Finanční data jako taková budou k dispozici jako výstup z AI systémů prostřednictvím internetových aplikací. Tradiční úkoly účetní firmy, jako jsou audit, daňové agendy či inventury budou automatizovány a outsourcovány. Zvýší se přidaná hodnota práce prováděné a monitorované pomocí robotické automatizace procesů (RPA). 

Během příštích tří až pěti let dojde v účetnictví k mnohem většímu využití technologických pomocníků, jako je robotická automatizace procesů (RPA), umělá inteligence (AI), pokročilá analytika a blockchain technologie.

 

Jak se změní pracovní místa v účetnictví

Juniorské pozice, jako fakturant nebo pomocný účetní pravděpodobně zaniknou. Velká část jejich práce zahrnuje opakující se a časově náročné a úkoly, které mohou být převzaty technologií. Je pravděpodobné, že oblast juniorské práce se přesune spíše k analýze dat a tréninku AI.

Pozice na úrovni středního managementu se změní tak, aby mohly převzít zodpovědnost za nové klíčové faktory vzniklé v důsledku technologické transformace. Kvalita a efektivita práce rolí středního managementu bude více měřitelná.

Pozice na úrovni vyššího managementu budou čelit stále většímu tlaku na implementaci změn v organizaci. Na výsledcích jejich práce se promítne zvýšená efektivita využití nových technologií. Zvýší se očekávání na reportování okamžité a na požádání, spíše než periodické.

Finanční ředitel přestane být správcem finančních výkazů a zaměří se na optimalizaci zdrojů pro obchodní růst. 

Jak mohou účetní profesionálové zůstat relevantní uprostřed světa digitalizace?

Nová generace profesionálů v oblasti účetnictví by měla rozumět nejen účetnictví, ale také AI, blockchainu, pokročilé analytice a tomu, jak spolu tyto technologie spolupracují.

„Zatímco digitální řešení poskytují užitečné výstupy, lidská intervence zůstává nezbytná. Například v oblastech řešení problémů, uplatňování obchodní prozíravosti, identifikace strategických poznatků a jejich sdílení napříč organizací.”

Pracovníci na juniorských pozicích by měli mít možnost získat kvalifikaci potřebnou pro práci se systémy AI a digitálního účetnictví. Bude se od nich očekávat převzetí práce vyšší úrovně. 

Ti, kteří zastávají pracovní místa na střední úrovni managementu, by se měli zaměřit na zvyšování svého rozhledu, protože pro ně bude důležité vědět o digitálních technologiích a relevantních možnostech jejich využití.

Pro pracovníky vyššího managementu bude zásadní orientace na trhu digitálních systémů a schopnost včas rozpoznat potenciál vhodných řešení.

Vzhledem k urychlené digitalizaci účetního prostoru by se měli zaměstnavatelé i zaměstnanci zaměřit na získávání znalostí a dovedností se systémy digitálního účetnictví. Tyto budou klíčové pro ochranu jejich budoucnosti a budování kariéry.

zdroj: https://isca.org.sg/media/2824919/redefining-the-finance-function-with-job-redesign.pdf