Jak robot funguje

Podívejte se, jak celý proces funguje.

Robot nebo-li RPA (Robotic Process Automation)

Robotická automatizace procesů je nový přístup ke zpracování rutinních úkolů, který umožňuje firmám napříč odvětvími šetřit náklady. Roboti vykonávají rutinní pravidelně opakující se činnosti. Činnosti, které dnes vykonáváme pomocí výpočetní techniky. Prostřednictvím aplikací a uživatelských programů. RPA může existovat na současných IT systémech, což umožňuje vytvořit platformu kompatibilní s rozvojem digitalizace společnosti.

Minimální požadavky na hardware

PC nebo server, WIN 8-10

Win server 2016

MS Office basic

Uživatelské přístupy do všech obsluhovaných aplikací

Vzdálené přístupy do infrastruktury pro potřeby konfigurace robotů

Oprávnění pro instalaci robotizační platformy a případná nastavení oprávnění v rámci AD

Běžná projektová součinnost

Co licence obsahuje

Paralelní provoz

Vyhledávání v textu

Sledování souborů

Možnost vytvářet neomezené množství robotů

Možnost rozšíření

Sledování stavu

Zpracování fronty

Libovolně plánovatelné

Rozšířené funkce záznamů

Ceník robota od RPA

Konfigurace robota se pohybuje od 50 000 Kč až 55 000 Kč. Cena roční licence WinAutomation 8 je ve výši 25 000 Kč.

Cena bude upřesněna na základě bližší specifikace procesu nebo po případné realizaci demo-robota. V tuto chvíli neznáme požadavek na objem zpracovávaných dokumentů a tedy ani na robustnost řešení. Licence je platná po dobu jednoho roku. V licenci lze spustit neomezené množství robotů.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Robota je možné propojit se všemi účetními systémy na trhu